சங்கரன்கோவில் தாலுகா ரெங்கநாதபுரத்தில்மரக்கன்று நட்டி விவேக்மெளன அஞ்சலி* *செலுத்தப்பட்டது

 

*
சமூக சேவகரும் நடிகருமான திரு விவேக் அவர்கள் இயற்கை எய்தினார்*
*என்பதை மனம் ஏற்கவில்லை அவர் இறக்கவில்லை விதைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்*
*அவர் எறிக்கப்படவில்லை காற்றில் கலக்கபட்டுருக்கிறார்*

*நம்மிலும் இந்த மண்ணிலும் அவர் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்* *என்பதற்காக அவருக்கு  அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக*
*இன்று எங்கள் ஊரான சங்கரன்கோவில்* *தாலுகா ரெங்கநாதபுரத்தில்* *மரக்கன்று நட்டி*
*அவருக்கு மெளன அஞ்சலி* *செலுத்தப்பட்டது.*