நிதிச்சுமை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு எதிரொலி பயணச்சீட்டு மானியங்களை மூத்த குடிமக்கள் கைவிட வேண்டுமாம் பிரதமர் மோடி கோரிக்கை விடுக்க ரயில்வே துறை யோசனை 

புதுடெல்லி, ஜூன். 23 முயற்சி கைவிடப்பட்டது. பயணச்சீட்டு மானியங் தற்போது, அதனை மீண்டும் நிதியமைச்சர் களை கைவிடப்பயணிகளிடம் மெல்ல அமல்படுத்துவதற்கு சீதாராமன் கோருமாறு பிரதமர் நரேந்திர வாய்ப்புகள் உள்ளன. நடத்திமோடிக்கு யோசனை இதற்கான முன்னோட்டமாக களைக் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 நாட்கள் திட்டத்துக்கு மத்திய ரயில்வே துறைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது' தொழில் தொடர்ந்து நிதிச்சுமை எனத் தெரிவித்தனர். அதிகரித்து வருகிறது. இதை சரிவுஇதுவரையில் ரயில்வே குறைவு துறைக்கு யோகம் பயணச்சீட்டு களால்மூத்த குடிமக்களிடம் விற்பனையில் 57 சதவிகித (அமைச்சகம் சார்பில் பிரதமர் பயணச்சீட்டு மானியத்தை தொகை மட்டுமே கைக்கு காலாண்டின் மோடியிடம் அளிக்கப் கைவிட 'கிவ் இட் அப்' "9 காலாண்டின் பட்டுள்ளது. மொத்தம் நூறு எனும் கிடைக்கிறது. மீதம் உள்ள 43 நாட்டின் பெயரிலான நாட்களுக்கு அமலாக்கும் திட்டத்தை பிரதமர் முன்பும் சதவிகிதம்தொகைமானியமாக வளர்ச்சி இந்த யோசனைகளில் 11 அறிவித்திருந்தார். கடந்த 1 அதுசேகக அவலடி உள்ளது. காணப்பட்டதுமுக்கியமானதாக உள்ளது. முக்கியமானதாக உள்ளது. ஆகஸ்ட் 15, 2016 முதல் மார்ச் இந்த மானியத் தொகையை நாட்டில் ஆகஸ்ட் 15, 2016 முதல் மார்ச் இந்த மானியத் தொகையை நாட்டின் இதன்மூலம், அத்துறைக்கு 31 209 வகையான இழக்காமல் இதன்மூலம், அத்துறைக்கு 31, 2018 வரை அமலான இ" கைகளில் உற்பத்தி நிதிச்சுமை குறையும் என் இத்திட்டத்தின் மூலம் பெறுவதால் ரயில்துறையின் 5 பகறது. இந்த ரயில்வே துறைக்கு ரூ 77 கோடி நிதிச்சுமை குறையும் யோசனைகளில் முக்கிய வருமானம் : - கட்ட ' வருமானம் கிடைத்திருந்தது. வாய்ப்புகள் உள்ளன. வாய்ப்புகள் உள்ளன. விட்டதாகமானதாக பயணச் சீட்டுக்கள் பிரதமர் மோடியின் மானியத்தை கைவிடுவதும் கோரிக்கையை ஏற்று சுமார் பதிவு இதற்காக, ரயில் பயணிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. 93யததை கைவிடுவதும் கோரிக்கையை ஏற்று சுமார் பதிவு இணையதளமான மறுபுறம்இணையதளமான 40 லட்சம் பயணிகள் தம் ஐஆர்சிடிசியிலும் மாற்றம் - _ 40 லட்சம் பயணிகள் தம் ஐஆர்சிடிசியிலும் மாற்றும் களில் அதன்படி, 53 வயது மானியத் தொகையை விட்டுக் செய்யவும் பிரதமருக்கான - வேலையின்மை நிறைந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு கொடுத்திருந்தனர். எனவே, யோசனையில் பரிந்துரைக்கப் - ள்ளதாகவும் அனைத்து வகுப்புகளிலும் அனைத்து வகுப்புகளிலும் மீண்டும் தன் குட்டி கதை , அத்திட்டத்தை பட்டுள்ளது. தற்போது மானியத்தை கைவிடும்படி அமலாக்க அளிக்கப்பட்டு வரும் பிரதமர் மோடி மூலம் பயணச்சீட்டு மூலம் 2019-20 - மோடி -ெகாபே ரயில்துறை ஆண்டுக்கு வசூலாகவ ருக்கும் பிரதமரே அவர்களிடம் அவரிடம் அவாகளE" அவாடம் யோசனை தொகையாக ரூ. 50000 கோடி யோசனை கோருவார். தெரிவித்துள்ளது. இலக்காக உள்ளது. ஏற்கனவே, இதுபோல் இதுகுறித்து நாளேடு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் : பிரதமர் 100 நாட்களுக்காக ஒன்றிற்கு மத்திய ரயில்துறை மீதான மானியம் கைவிட கோரினால் ர்கள் மானியத்தை அமைச்சக வட்டாரம் அளித்த அந்த இலக்கு ரூ. 55000 கைவிடுமாறு பிரதமர் மோடி பேட்ட கோடியாக உயரும் என அதற்கு ரயில்வே முன்னாள், கோரியிருந்தார். இணங்க, சுமார் 125 கோடி பேர் சுரேஷ் பிரபு, பயணிகளின் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அரசு மானியத்தை விட்டுக் மானியக்கமற்றிவலம் கிறுக்க திட்டம் வரும் ஆகஸ்ட் முதல் கொடுத்தது நல்ல பலனை முயன்றார். அதற்கு கடும் அமலாகும் வாய்ப்புகள் கோடியாக அளித்தது. எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் அந்த தெரிகின்றன. 


Popular posts from this blog

பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமாகோடிகள், புரளும் (ஊராட்சிகளில் ஊழல் நடப்பது எப்படி....

மன்னிப்பு கேட்கிறவன் மனுஷன்.. மன்னிக்க தெரிஞ்சவன் பெரிய மனுஷன்.... இந்த விவகாரத்தில் யோகிபாபு பெரிய மனுஷன் தான்..!

காவலர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை போதுமானதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.?கொதிக்கும் சமூகம்