ஷரீஆவின் பார்வையில்

youtub linkஷரீஆவின் பார்வையில் வாக்குரிமைவாக்களிப்பது வாக்குரிமை... ثبي ص ت ل ت ك ي ة ن س تح ة عا ق ش ع ق ش تي ثم வாக்களிப்பது என்பது ஷஃபாஅத் - வாக்குரிமை என்பது ஷரீஆவின் பரிந்துரைத்தல் என்ற அர்த்தத்தில் சில போது பார்வையில் பிரதானமான நான்கு அம்சங்களில் - நோக்கப்படுகின்றது. நோக்கப்படும். அதாவது, அனைத்து வகையான | தேர்தல்களிலும் வேட்பார்களுக்கு வாக்களிப்பது கலாநிதி முஸ்தபா அல்ஸிபாஈ, முஹம்மத் என்பது நம்பிக்கை ரீதியில் சமூகத்தின் பிரதிநிபல்தாஜீ, பத்ஹி அபுல் வர்த், அப்துல் கரீம் தியாக இருந்து அல்லது நாட்டின் தலைவராக ஸைதான், அப்துல் ரகுமான் அல்பர், யூஸுப் இருந்து தமது சமூகத்தின் குறை நிறைகளை கர்ளாவி, முஹம்மத் அஹ்மத் ராஷித் போன்ற அறிந்து சமூகத்திற்காக உழைப்பார் எனக் கருதி சம கால அறிஞர்கள் பலர் வாக்குரிமை குறித்து அந்தப் பொறுப்பிற்கு வாக்குரிமை மூலம் நாம் ஆய்வு செய்து பின்வருமாறு தெரிவித்துள்ளனர். அளிக்கும் பரிந்துரை ஆகும். 1. ஷஹாதத் டூ சாட்சி பகர்தல். களிப்பது என்பது சாட்சி பகர்தல் 235 13 13 ( 15 பம்பூ.65 3333 433 என்று அர்த்தத்தில் சில போது நோக்கப்படும். உப்:) அதாவது, அனைத்துவகையான தேர்தல்களிலும் "எவர் நன்மையான ஒன்றுக்கு பரிந்துரை வேட்பார்களுக்கு வாக்களிப்பது என்பது செய்வாரோ அந்த நன்மையில் அவருக்கு நம்பிக்கை ரீதியில் சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக ஒரு பங்குண்டு. எவர் தீமையான ஒன்றுக்கு அல்லது நாட்டின் தலைவராக வருவதற்கு பரிந்துரை செய்வாரோ அவருக்கு அதில் ஒரு தகுதியானவர், பொருத்தமானவர் என்று பங்குண்டு"( அல்குர்ஆன் 4: 85 ) வாக்காளர் வழங்கும் சாட்சியம் ஆகும். 3. அமானத் – நம்பகத்தன்மை ... அல்குர்ஆனிலும் ஸுன்னாவிலும் இடம் வாக்குரிமை என்பது நமக்கு இந்த தேசம் பெற்றுள்ள சாட்சி பகர்தல் என்ற வார்த்தை தந்திருக்கும் அடிப்படை உரிமை என்பதை வாக்களித்தல் என்பதற்கு சமனானது என்ற கருத்தில் சட்டத்துறை மற்றும் அரசியல் கவனத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது அது துறை அறிஞர்கள் மத்தியில் கருத்தொற்றுமை இஸ்லாமிய வழக்கில் அமானிதம் என்ற நிலவுகிறது. தேர்தல்காலங்களில் வழங்கப்படும் நோக்கில் பார்க்கப்படும். வாக்காளர் அட்டை என்பது சாட்சி அப்படி நம்மிடம் நம்பிஒப்படைக்கப்பட்ட அமானிதங்களை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். பகர்வதற்கான அழைப்பாகும். "சாட்சி சொல்ல வேண்டியவர்கள் அழைப்பு "உங்களிடம் நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட விடுக்கப்பட்டால் மறுக்கக் கூடாது” என்ற அமானிதங்களை அதற்கு உரியவர்களிடம் அல்பகரா அத்தியாயத்தின் 282 ஆவது ஒப்படைக்கும்படி அல்லாஹ் உங்களுக்குகட்டளை வசனத்தில் அல்லாஹ் பணிக்கிறான். பிறப்பிக்கின்றான்”. (அல்குர்ஆன்: 4: 58) அவ்வாறே வாக்குரிமையைதுஷ்பிரயோகம் 4. வகாலத் – பொறுப்பேற்றல்.. செய்வது, மறைப்பது குற்றம் என்ற கருத்தை தேர்தலில் நிற்கும் வேட்பாளர்களுக்கு அதே அத்தியாயத்தின் அடுத்த 283 – ஆவது . வாக்களிப்பதன் மூலம் தமது சார்பில் பிரதிநிவசனத்தில் அல்லாஹ்.. தியாக ஏற்றுக் கொள்கின்றார். ; 31 - 35 , 100 :15: 3 ப் பு 35) மேலும், ஒருவரிடம் பொறுப்பைக் கொடுத்துஉம்கையில் இருக்கும் அதிகாரத்தைப் "சாட்சியத்தை நீங்கள் மறைக்கவும் பயன்படுத்தி என் சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை வேண்டாம் . எ வ ரேனும் அதனை சரி செய்வதும், என் சமூகத்தின் தேவைகளை மறைத்தல் நிச்சயமாக அவருடைய உள்ளம் பூர்த்தி செய்வதும் உமக்கான பிரதான கடமை பாவத்திற்குள்ளாகி விடுகின்றது” என அல்லாஹ் என்று சமூகத்தின் சார்பாக அவர் செய்வார் எச்சரிக்கை செய்கிறான். என்கிற நம்பிக்கையில் பொறுப்பேற்பதால் 2. ஷஃபாஅத் – பரிந்துரை வழங்குதல்... சில போது வகாலத் எனும் பொருளில் நோக்கப்படும். اوع دام اذا واده لا تب أني ال و اهل : أي ل إ تا تنام ألا او كؤت ن أ م ك و أية للات ثب ل ق م ثان إف


Popular posts from this blog

பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமாகோடிகள், புரளும் (ஊராட்சிகளில் ஊழல் நடப்பது எப்படி....

மன்னிப்பு கேட்கிறவன் மனுஷன்.. மன்னிக்க தெரிஞ்சவன் பெரிய மனுஷன்.... இந்த விவகாரத்தில் யோகிபாபு பெரிய மனுஷன் தான்..!

காவலர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை போதுமானதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.?கொதிக்கும் சமூகம்